Marketing

Portal Gde i Kad ima više različtih paketa reklamiranja.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, pošaljite nam e-mail na adresu office@gdeikad.com

sa svim pitanjima koja Vas interesuju, a mi ćemo Vam odgovoriti detaljno objašnjenim svim paketima reklamiranja,

kao i konkretnim predlogom za reklamiranje Vašeg lokala.

Hvala na interesovanju.